KABA İNŞAAT MALZEMELERİ SATIŞI
KABA İNŞAAT MALZEMELERİ SATIŞI

KABA İNŞAAT MALZEMELERİ SATIŞI

Balcılar inşaat olarak tüm kaba inşaat malzemlerini uygun fiyatlar ve en iyi kaliteyle sizlerle buluşturuyoruz. Bize Danışmadan karar vermeyin. Ürünlerimizi incelemek için buraya tıklayın 

Filli Boya RENKMATİK
Filli Boya RENKMATİK

Filli Boya RENKMATİK

Filli boya ve Favori Boyanın  İç cephe ve Dış Cephe boyalarının Güncel Tüm kartela renklerine Balcılar İnşaat ile ulaşabilirsiniz...

Banyo Dolapları
Banyo Dolapları

Banyo Dolapları

Damla Banyo sistemleri satışı ile Akçakoca ve Düzce'de sizlerleyiz...

Balcılar İnşaat
Balcılar İnşaat

Balcılar İnşaat

Ereğli Caddesinde 12000m2 alanda 40 kişilik ekip ve güçlü araç filomuzla hizmetinizdeyiz..

Çamsan Floorpan Parkelam
Çamsan Floorpan Parkelam

Çamsan Floorpan Parkelam

Çamsan ve Floorpan parkelam ürünleri satışı Akçakoca Balcılar İnşaatta...Genel İnşaat Ürünleri

 • Çimento

  Çimento ve beton gibi çimentolu ürünler İnşaat sektöründe en fazla kullanılan ürünlerdir. yapı malzemesi olmakla beraber özellikleri en az bilinen malzemelerdir. Hepsi aynıymış gibi düşünülür Oysa herşey gibi çimentonun özellikleride gelişmekte kullanım alanlarına göre detaylanmakta, Yükselen binalar , devasa yapılar çimentonun görevini daha da önemli hale getirmekte ve gelişen teknoloji ile yapısı hızlı bir şekilde değişmektedir.
  Çimento Nedir? Çimento, esas olarak, doğal kalker taşları ve kil karışımının yüksek sıcaklıkta ısıtıldıktan sonra öğütülmesi ile elde edilen hidrolik bir bağlayıcı malzeme olarak tanımlanır.

  Balcılar inşaat olarak BOLU çimento ve SANÇİM çimento ürünlerinin satışını gerçekleştirmekteyiz. Bolu çimentonun Curuflu çimentoları ve Sançim çementonun CEM I 42 5R, CEM II/A-M(P-L) 42 5R, CEM IV/B (P) 32.5  portland çimentolarını müşterilerimize tavsiye etmekteyiz.

  Çimentonun Kullanım alanları,
  Yapı Kimyasalları üretiminde

  • (fayans yapıştırıcı)
  • Tamir harcı
  • Kendiliğinden yerleşen harçlarda
  • Ankraj harçlarında
  • Akaryakıt istasyonu
  • Spor alanlar
  • Otopark ve havaalanı zeminlerinde
  • Şevli arazi kaplamasında
  • İstinat duvarları
  • Bahçe ve yol bordürleri imalatı
  • Yüksek dayanım gerektiren yapı elemanlarında 
  • Ekonomik olması istenen betonlarda 
  • Dayanıklılığın-durabilitenin uzun süreli olması istenen betonlarda 
  • Her türlü betonarme yapılarda 
  • Ön gerilmeli betonlarda 


  Prefabrik yapı ürünleri imalatında 

  • Baraj,iskele ,su kanalları,dere kenarları gibi su yapılarında
  • Yüksek dayanım gerektirmeyen betonlarda 
  • Briket ,asmolen imalatında 
  • Gro betonlarda 

  Her türlü sıva,duvar ve örgü harçlarında 

  • Satıh betonlarında 
  • Su yapılarında 
  • Park,bahçe ,kaldırım yapılarında 
  • Mimari yapılarda
  Detaylar
 • İnşaat Kumu

  Kum, çakıl ve mıcır, inşaat sektöründe agrega olarak da adlandırılan, belirli tane sınıflarına ve kırma ve doğal olmak üzere ikiye ayrılan, organik olmayan malzemelerdir. Bu malzemeler beton, hafif beton üretiminde, yol dolgusu ve kaplamasında, inşaat sıvasında
  yoğun olarak kullanılmaktadır.
  Yapı malzemesi olarak kum 0.063-2 mm. tane boyutunda gevşek dokulu klastik bir sedimandır. Tane boyutu 0.063-0.25 mm. arasında ince kum, 0.25-1 mm. arasında orta dereceli kum, 1-2 mm. arasında ise kum deyimi kullanılmaktadır. Kum, kuvars, feldspat taneleri, kayaç artıkları, mika ve glokoni gibi minerallerin bir karışımıdır. Tanelerin yüzey özellikleri, sertliği, kil ve silt fraksiyonlarına oranı, kumun özelliğini belirleyen faktörlerdir. Bunun yanında, kalker (CACO3) kökenli kayaçların kırılması ve sınıflandırılması ile elde edilen yapay kumlar (taş unu) yaygın olarak kullanılmaktadır. Kökenleri, üretim şekilleri ve
  tane büyüklüklerine bağlı olarak, ülkeler ve bölgeler arasında önemli standart ayrılıkları ve isimlendirme farklılıkları mevcuttur.
  Agrega (İnşaat Kumu)
  Beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adı agregadır. Beton içinde hacimsel olarak %60-75 civarında yer işgal eden agrega önemli bir bileşendir. Agregalar tane boyutlarına göre ince (kum, kırma kum .... ) gibi ve kaba (çakıl, kırmataş ...) gibi agregalar olmak üzere ikiye ayrılır.
  Agregalarda aranan en önemli özellikler;

  •  Sert, dayanıklı ve boşluksuz olmaları,
  • Zayıf taneler (deniz kabuğu, odun, kömür vb....)içermemeleri,
  • Basınca ve aşınmaya karşı mukavemetli olmaları,
  • Toz, toprak ve betona zarar verebilecek maddeler içermemeleri,
  • Yassı ve uzun taneler içermemeleri,
  •  Çimentoyla zararlı reaksiyona girmemeleridir.

  Agrega,betonu oluşturan malzemelerin en önemlilerinden biridir. Betonun hacminin yaklaşık olarak %75’ini agrega oluşturmaktadır. Kaba bir hesapla, yılda yaklaşık olarak 60 milyon ton agrega sadece hazır beton yapımında kullanılmaktadır. Çakıl olarak adlandırılan doğal hammaddeler ile mıcır olarak adlandırılan kırılmış
  agregaların tane boyutu 2-18 mm. arasındadır. Tane boyutu 2-8 mm. arasında olanlara ince agrega, 8-32 mm. arasında olanlara da iri agrega denir.
  Beton Agregası
  Beton agregası, beton veya harç yapımında çimento ve su karışımından oluşan, bağlayıcı malzeme ile birlikte bir araya getirilen, organik olmayan doğal veya yapay malzemenin genellikle 100 mm.’yi aşmayan hatta yapı betonlarında çoğu zaman 63 mm.’yi geçmeyen büyüklüklerdeki kırılmamış veya kırılmış tanelerin oluşturduğu bir yığındır.

  Beton yapımında kullanılan çeşitli agregalardan bazı örnekler şunlardır; kum, çakıl, kırmataş, yüksek fırın cürufu, pişmiş kil, bims, genleştirilmiş perlit ve uçucu külden elde edilen uçucu kül agregası. Agregalar beton hacminin yaklaşık %70-75’ini oluşturur.
  Betonda agrega kullanılmasının sağladığı teknik özelliklerin başında, sertleşen betonun ‘hacim değişikliğini’ önlemesi veya azaltması, sertleşmiş betonun ‘aşınmaya karşı dayanımını’ arttırması, etkilere karşı ‘dayanıklılığını’ arttırması ve kendi dayanım gücünün yüksekliği nedeniyle betonun taşımakta olduğu yüklere karşı 'dayanımı' sağlayabilmesi hususları gelir.
  Betonda kullanılan agreganın dayanıklılığı, gözenekliliği, su geçirgenliği, mineral yapısı, tane şekli, gradasyonu, tanelerin yüzey pürüzlülüğü, en büyük tane boyutu, elastiklik modülü, termik genleşme katsayısı, agregada kil olup olmadığı ve agreganın temizliği gibi bir çok özellik betonun dayanıklılık derecesini etkilemektedir.
  Agrega üretim merkezlerinde, beton santrallerinde ve şantiyelerde agrega yığınlarının depolanmasında ve taşınmasında şu hususlara dikkat etmek gerekmektedir;

  •  Agrega tanelerinin kirlenmemesi için önlem alınmalıdır. Agreganın kirlenmemesi veya dikkatsizlik sonucu agrega içerisine zararlı maddelerin girmemesi için gerekli özen gösterilmelidir. Agrega yığınları oluşturulurken, mümkünse sert ve temiz bir zemin seçilmeli veya beton döşeme hazırlanarak agregalar bu döşeme üzerine yığılmalıdır.
  •  Tabana önceden kum, çakıl veya kaya parçaları da serilerek agrega yığını böyle bir zemin üzerine oturtulabilir. Agregadaki suyun yığından dışarıya kolayca  renajını sağlayabilecek önlemler alınmalıdır. Çevredeki gevşek toprak tanelerinin rüzgar etkisiyle agrega danelerinin arasına karışmamasına dikkat edilmelidir.
  • Ayrışmaya neden olunmamalıdır. Agregaların bir yere yerleştirilmesi, depolanması veya taşınması esnasında iri agregaların ve ince agregaların bir yığın içerisinde adeta ayrı ayrı kümeler oluşturarak 'ayrışma (segregasyon)' yapmasını önleyecek önlemler alınmalıdır. 
  Detaylar
 • Tuğla

  İnşaat Tuğlası
  Tuğla, kil ağırlıklı bir  toprak türünün kalıplanıp yüksek ateşte pişirilmesiyle elde edilen inşaat sektöründe çok uzun süreden beri kullanılan kaba inşaat malzemesi kategorisinde yer alan bir malzemedir.Önceleri kerpiç denen tuğlalar doğal yolla güneşte kurutulurarak elde edilirken Günümüzde modern teknoloji ile donatılan fabrikalarda, istenilen boyutlarda, istenilen özelliklerde ve değişik amaçlar için üretilen tuğlalara dönüşmüşlerdir. Makinelerle üretilen  Bu tuğlalara Makine tuğları denilmektedir. Tuğlaları yapım yöntemlerine, delik durumlarına, basınç dayanımlarına ve birim ağırlıklarına göre gruplandırılması yapıla bilinir; Klinker tuğlaları, delikli olup olmadıklarına göre, Sinterleşmemmiş tuğlalar, delikli olup olmadıklarına ve delik durumlarına göre, düşey delikli tuğlalar, delik kesit alanlarının üst yüz alanına oranlarına göre, yatay delikli tuğlalar, hacim ağırlıklarına göre gruplara ayrılmaktadırlar.

  Balcılar inşaat olarak Delta tuğla Ürünlerinin satışını gerçekleştirmekteyiz. Blok Tuğlalar, İzolasyon tuğlaları,Baca tuğlaları olarak üç grupta ürünleri olan delta tuğla ürünlerin detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz.

  Yığma tuğla , blok tuğla , geçmeli tuğla,yuvarlak ve kare baca tuğlarını sürekli stoklarımızda tutmaktayız. Herzaman bizimle iletişime geçerek İnşaat malzemelerine uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

  Detaylar
 • İnşaat demiri

  İnşaat Demiri, Betonarme yapılarda kayma ve çekme gerilmelerini karşılamak amacı ile beton içine konulan, özel şekillendirilmiş çeliğe inşaat demiri denir. Genel İnşaatlarda kullanılan demir standardı TS708'dir buna göre inşaat demiri özellikleri şu şekilde olmalıdır;
  Standart Sınır Değerler 

  • 3a, Nervürlü Donatı
  • Çekme 500N/mm2 / 
  • akma 420N/mm2 = 1.10 
  • Kopma Uzaması = %12

  Balcılar inşaat olarak sizler için kaliteli ve uygun fiyatlı İnşaat demirini sürekli stoklarımızda bulunduruyoruz.

  Detaylar
 • YTONG

  YTONG NEDİR?, literatürde “gazbeton” olarak bilinir. Bünyesindeki milyonlarca gözenek nedeniyle bir çok binada ilave ısı yalıtım malzemesi kullanmaya gerek kalmadan yalıtım sağlayan bir yapı malzemesidir. Yeryüzünün en değerli varlığı olan topraktan değil, kuvarsit veya kum ile çimento, kireç ve suyun karışımından elde edilmektedir.

  Yüksek ısı yalıtımı sağlar
  Hacminin % 84’ü hava dolu gözeneklerden oluşan YTONG, beton ve diğer kagir duvar malzemelerinden daha hafif olduğu için ısı yalıtım özelliği de bu malzemelere göre daha iyidir. YTONG ile yapınız yazın serin, kışın sıcak olur.

  Hafiftir
  YTONG yapınızı hafifleterek deprem emniyetini artırır.

   

  Sağlamdır
  YTONG Yapı Malzeme ve Elemanları, inşaat teknolojisinin gerektirdiği çeşitli mukavemet sınıflarında üretilmektedir. YTONG ile yapılan döşeme, duvar ve çatılar sağlamlık ve statik özellikleri ile kusursuzdur.

  Yanmaz
  YTONG ürünleri, A1 sınıfı “hiç yanmaz” yapı malzemeleri grubundadır. Yapıda yangın emniyeti sağlar.

   

  Ses Yalıtımı Sağlar
  YTONG, DIN 4109’a göre tek katmanlı duvarlar için sağlanması gerekli ses yalıtım direnci değerlerini sağlayan bir yapı malzemesidir.

  Kolay İşlenir
  Ytong ahşap gibi kolayca işlenebilen bir malzemedir. Matkap ile delme, rendeleme, çivi çakıp vidalama, tesisat için kanallar açma işlemleri kolayca yapılabilir.

  Milimetrik Ölçülerdedir
  YTONG, üretimi sırasında özel makinelerde milimetrik hassasiyetle boyutlandırılır. Düzgün yüzeyli olması nedeniyle sıva yükünü ve maliyetini azaltır.

  Sağlıklı Mekanlar Yaratır
  YTONG üstün özellikleriyle yapıların konfor düzeyini artırır.

   

  Çevre Dostudur
  YTONG kuvarsit, çimento, kireç ve su gibi doğal hammaddelerden üretilir. YTONG Türkiye’nin çevre etiketine sahip ilk markası olup, ÇEVKO üyesidir.

  Detaylar
 • MANTOLAMA MALZEMELERİ

  Binalarda ısı yalıtımı için içten, dıştan ve sandviç duvar olmak üzere 3 farklı yöntem uygulanır. Isı köprülerinin oluşumunu önlemek ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için yapılan en iyi uygulama mantolama uygulamasıdır. Dış cephe mantolama uygulaması yapı fiziği açısından en uygun olan ısı yalıtım sistemidir.

  Mantolama mevsim şatlarına göre ısı kayıp ve kazançlarını engellemek için bina dış kabuğunun ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanmasıdır. Teknik olarak ise ısı köprüsü oluşturmadan gerekli ısı iletim katsayısına ulaşmak için bina dış yüzeyine yapılan ısı izolasyonudur.

  MANTOLAMANIN AVANTAJLARI

  •  Bina dış yüzeyindeki her türlü kiriş, kolon, hatıl vb.. betonarme yapı elemanlarını tamamen yalıtarak ısı köprülerinin oluşmasını engeller.
  •  Binayı dışarıdan bir manto gibi sararak ana malzemede sıcaklık farkları sebebi ile oluşabilecek çatlakları ve hasarları önler.Dış duvarlarda oluşan yaz kış sıcaklık farkları 5 oC kadar çıkabilmektedir.
  •  Bina dış duvarları dış ortamın tüm etkilerinden korunur.
  •  Yoğuşma riski en aza indirilir.
  •  Hem ısı hem de su yalıtımı sağlar
  •  Tekniğe uygun yapılmış bir mantolama uygulaması %50 ye varan ısı tasarrufu sağlar.
  •  Mantolama yapılmış binalarda ısı dengeli bir şekilde dağıldığı için yoğuşma ve hava akımı olmaz, bu sayede konforlu bir yaşam alanı elde edilmiş olur.
  •  Yakıt tüketimini azalttığı için çevrenin korunmasına katkı sağlar.
  •  Binanın dış duvarlarında beton içindeki donatıları korozyona karşı koruyarak bina ömrünü uzatır.

  MANTOLAMA NERELERE YAPILIR

  Binaların dış duvarlarına, çatılarına, toprak temaslı mahallere, katları ayıran döşemelere, depo garaj gibi ısıtılmayan bölümlere bakan kısımlara ve soğuk hava depolarına mantolama uygulaması yapılabilir.

  balcılar inşşat olarak izocam , Filli boya mantolama ve ısı yalıtım ürünlerinin satışını gerçekleştirmekteyiz.

  Detaylar
 • Alçı malzemeleri

  BALCILAR İNŞAAT olarak, müşterilerimizin sürekli ihtiyaç duyduğu ürünlerden olan alçı , kireç , derz dolgusu, alçı filesi , köşe profili, saten alçı , alçı  plaka  vb . ürünleri sizler için sürekli stoklarımızda bulundurmaktayız... Abs alçı Ürünleri katologlarına ulaşmak ve teknik bilgi almak için tıklayınız

  • Alçı, doğal bir malzemedir.
  • Kristal bir yapıya sahip olan alçıtaşı, pişirildiği zaman kimyasal bir tepkime ile suyunun dörtte üçünü kaybederek yarı hidrat haline dönüşür. Toz haldeki alçı, su ile karıştırıldığında pişmesi sırasında kaybettiği suyu geri alarak tekrar alçıtaşı haline yani doğadaki haline dönüşür.
  • Alçı, doğal bir malzemeden üretildiğinden ve de içerisinde %1’den daha az organik madde bulunduğundan çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen bir malzemedir.
  • Alçı, insan cildine en uygun pH değerine (5,5) sahip malzemedir.
  • Alçı, iç mekanlarda oluşan nemi çabucak emer, hava kuruyunca da ortama tekrar iade eder. Bu sebeple rutubet dengeleyicidir.
  • Alçı, doğal yapısı gereği, kullanıldığı ortamlarda nem artışı olduğunda fazla nemi bünyesinde tutabilmekte, ortamdaki nem azaldığında ise tekrar geri bırakabilmektedir. Bu özelliği ile adeta nefes alıp verebilen alçı; ateşe dayanıklılık özelliğiyle, yangın emniyeti konusunda da etkili bir yapı malzemesidir.
  • Alçı, eski yapılardaki tamir ve değişiklikler için ideal bir malzemedir ve eski sıvalarla yeni sıvalar arasında çatlak ve doku farkı oluşturmaz.
  • Alçı, uygun miktarda suyla karıştırıldığında kalıp ve detaylara çok kolay uyum sağlar, dolayısı ile kolay şekil alır.
  • Alçı, dokusundaki boşluklar sayesinde ses dalgalarının yutularak, ses yalıtımı sağlar.
  • Alçı, beyaz renginden dolayı yapılara bitmiş ve temiz bir görüntü kazandırır.
  • Alçı, diğer klasik inşaat malzemelerine göre (kum, çimento, kireç karışımı harçlar) hafiftir. Bu hafifliği sayesinde binaların yükünü azaltır ve taşıma maliyetlerinde ekonomi sağlar. Ayrıca bu malzemelere göre tek kat uygulama yapılmasından dolayı zamandan kazandırır.
  • Alçı, diğer inşaat malzemelerine göre daha az enerji ile üretilir. (Kireç, çimento,…) Dolayısı ile ülke ekonomisine enerji tasarrufu sağlar.
  • Alçı, gözenekli yapısından dolayı kış mevsiminin daha sıcak, yaz mevsiminin daha serin hissedilmesini sağlar. Dolayısı ile ısı yalıtımına katkıda bulunur.
  • Alçı, diğer klasik sıva malzemelerine göre daha çabuk kuruyup boyaya hazır hale gelir.
  Detaylar
 • Capatect Isı yalıtım ürünleri

  Balcilar inşaat malzemeleri olarak ısı yalıtım ve mantolama malzemeleri satışını gerçekleştirmekteyiz. Gerek ayrı ayrı gerekse metrekare hesabında en uygun mantolama ürünlerine ulaşmak için bize danışın....

  Mantolama ve Isı Yalıtım 

  İç yüzey sıcaklıkları ile ortam sıcakları arasındaki farkı azaltmak, yapılarda ve tesisatlarda ısı kayıp ve kazançlarını en aza indirmek için ısı yalıtımı gerekir.

  Isı yalıtım ürünlerinin temel amacı, yapı elemanlarının ısı iletim direncini artırarak,yapı bileşenleri ve taşıyıcı sistemi dış etkenlerden korur.

  Bina içerisinde konforlu yaşam koşullarının oluşturulması insan sağlığı için önemli olduğu kadar yapının dış etkenlere karşı korunması da aynı öneme sahiptir.

  Dünya üzerindeki birincil enerji kaynaklarının hızla tükenmesi üzerine gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ülkeler enerji ihtiyaçlarını kontrol altına alma ve enerjiyi etkin kullanma yöntemleri geliştirmişlerdir. 
  Bunların başında binalara ısı yalıtımı yapılması ve enerji kimliği uygulamaları ile tüm yapıları enerji verimliliği konusunda A sınıfı yapılar olmasını sağlamak için kanunlar, yönetmelikler çıkarılmaya başlamıştır.

  Konutlarda kullanılan enerjinin büyük bir kısmı ısıtma ve soğutma amaçlı olarak tüketilmektedir. Ancak Isıtma ve soğutma amaçlı kullanılan bu enerjinin büyük bir bölümü yalıtımsız binalar olmaları nedeniyle boşa gitmektedir.

  Duvarlar: Enerji verimliliği için ısı kaybeden duvarlara mutlaka ısı yalıtımı yapılmalıdır. 
  Pencereler: Binalarda kullanılacak pencerelerin ısı geçirgenlik katsayıları TS 825’e uygun olmalıdır. 
  Tavan/çatı ve döşemeler: Binalarda duvarlar ve pencerelerden sonra en fazla ısı kaybı olan bölümler, tavan/çatı ve döşemelerdir.

  Bu bölümlere de ısı yalıtımı yapılmalıdır.
   
  Isıtma yada soğutma amaçlı kullanılan enerjinin boşa gitmesini engellemenin tek yolu yalıtımdır.

  Isı yalıtımının ekolojik ve ekonomik olarak doğrudan ve dolaylı olarak sağladığı faydalardan bazıları;

  • Ülke olarak Döviz kazancı
  • Uzun ömürlü ve sağlam yapılar elde etme
  • Enerji (Yakıt) Tasarrufu + Düşük yakıt faturası
  • Temiz Hava, Sağlıklı çevre şartları
  • Daha iyi konfor şartları 
  • Kendi kendini amorti edebilme
  • İstihdam
  Detaylar
 • Banyo Dolapları ve vitrifiye

  Balcilar inşaat en kaliteli ve bol seçenekli  banyo dolaplarını , vitrifiye malzemelerini, musluk , duş sistemleri , ve armatürleri sizler için stoklarında bulundurmaktadır. Ürünleri yakından görmek için showroomumuzu ziyaret edebilirsiniz...

  Detaylar
 • Hazır Beton

  Güvenli ve depreme dayanıklı yapıların inşası için TSE EN 206-1 standartlarına uygun hazır beton üretimi yapıp değerli müşterilierimize ulaştırmak öncelikli hedefimizdir. blc Beton, THBB (Türkiye Hazır Beton Birliği) üyesi olup, birliğin KGS (Kalite Güvence Sistemi) belgesi, TS EN 206-1 Beton Uygunluk ve İmalata Yeterlilik belgelesi ve "G" Uygunluk Belgesine sahiptir. Tüm imalatlarımızı bu standartlar çerçevesinde yapmaktayız.

  Hazır Beton Kalite Politikası

  • Müşteri memnuniyetini oluşturabilmek için modern üretim tesislerini kullanarak, sürekli yatırım halinde olmak ve kaliteyi devamlı birinci öncelik olarak kabul etmek,

  • Çalışanların sağlık ve can güvenliğini korumayı öncelikli hedef olarak kabul etmek,

  • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek,

  • Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede eksiksiz tamamlamayı,

  • Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,

  • Modern kalite kavramını ve müşteri tatminini ön plana alarak, bu alanda gerekli her türlü yatırım ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerine devam etmeyi firmamız prensip edinmiştir.

  Betonda Kalite Denetimi ve Uygunluk Belgeleri

  blc Beton olarak, tam donanımlı kalite kontrol laboratuvarlarımızda teknik personelimiz ile betonda aşağıdaki kontroller yapılarak müşteriye sunulmaktaıdr.

  Taze Betonda

  • İşlenebilme özelliği, uygun kıvam

  • Taze betonun sıcaklığı

  • Agrega deneyleri

  • Homojenlik, kıvam kaybı, hava miktarı

  • Birim ağırlık

  Sertleşmiş Betonda

  • Dayanım (basınç, yarmada çekme mukavemetleri)

  Detaylar


Genel Ürünlerimiz

 • Çimento Çimento
 • İnşaat Kumu İnşaat Kumu
 • Tuğla Tuğla
 • İnşaat demiri İnşaat demiri
 • YTONG YTONG
 • MANTOLAMA MALZEMELERİ MANTOLAMA MALZEMELERİ
 • Alçı malzemeleri Alçı malzemeleri
 • Capatect Isı yalıtım ürünleri Capatect Isı yalıtım ürünleri
 • Banyo Dolapları ve vitrifiye Banyo Dolapları ve vitrifiye
 • Hazır Beton Hazır Beton